Ett komplett digitalt erbjudande

Trots tuffa tider inom mediasverige andas två annonsbolag framtidstro

Stockholm Yield Optimisers AB (”Yield”) och ProAd Sweden AB (”ProAd”) skapar en gemensam bolagsgrupp och kan därmed erbjuda nordiska publicister ett komplett digitalt erbjudande av högsta kvalitet.

Bolagen kommer operera som självständiga varumärken och bolag men med en ny gemensam moder i bolaget Revenue Media AB.

Michael Wictor, grundare till ProAd och styrelseordförande i nybildade Revenue Media: Vi har under en längre tid letat efter en perfekt partner till ProAd när det kommer till yield, annonstech och adops. När vi träffade Rickard och övriga på Yield så sa det klick direkt. Det vi tillsammans kan erbjuda publicister blir så mycket mer än vad de enskilda bolagen kan göra. Både våra befintliga publicister och nya kommer verkligen kunna nyttja fördelarna i detta.

Rickard Nordberg, grundare till och VD i Yield: Tillsammans med ProAd får vi ett bredare och starkare erbjudande till publicister och kan därmed bättre öka deras intäkter.

”Vi har länge letat efter en partner som kan komplettera de erbjudandet vi har, tack vare samgåendet med Proad kan vi lägga till de saknade pusselbitarna vi tidigare haft med premium annonsförsäljning, eventförsäljning och Influencer Marketing. Därmed kan vi leverera en bättre totallösning till våra befintliga och framtida kunder.”

Bolagen slår ihop sina stockholmskontor och bolagen öppnar nu upp för nyanställningar både på kontoren i Stockholm och i Malmö. Det är i motvind draken lyfter säger Mårten Persson, medgrundare till ProAd, och fortsätter ”vi väljer att göra denna satsning nu för att kunna stå mycket starka när marknaden tar fart igen”.