Om Oss

Revenue Media AB är ett konsultbolag inom mediavärlden som utvecklar och driver mediabolags försäljning.

Revenue Media har specialiserat sig på annonsförsäljning i tryckta medier såsom kundtidningar, månadsmagasin och mässtidningar. Vårt systerbolag ProAd bedriver annonsförsäljning inom digitala medier såsom hemsidor, mobila applikationer och nyhetsbrev.

Förutom säljstyrka bidrar vi med kompetens på strategisk, taktisk samt operativ nivå där vi utvecklar våra kunders produkter och affärsmodeller. Genom vårt samarbete ökar våra kunder sin omsättning, lönsamhet och konkurrenskraft. Revenue Medias affärsidé lyder enligt följande:

”Vi ska hjälpa våra kunder utnyttja sina marknadsmöjligheter bättre.
Detta ska vi göra genom att förbättra våra kunders marknadsstrategier och säljprocesser.
På ett enkelt, tryggt och resurseffektivt sätt ökar vi våra kunders omsättning och konkurrenskraft.”

I vårt dagliga arbete jobbar vi alltid utifrån våra kärnvärderingar; Samarbete (vi jobbar som ett team), Engagemang (vi brinner för att prestera), Proaktivitet (vi tar initiativet) och Professionalism (vi har ett professionellt agerande i alla lägen).

Vi på Revenue Media ser det som vår uppgift att proaktivt leda våra kunder till framgång genom att skapa de bästa förutsättningarna för ökad försäljning. Upplever du att ditt företag har möjlighet att öka er försäljning kan vi gärna ge dig tips och idéer hur du kan göra detta. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!